Pályázati támogatás: Sertéstelep
korszerűsítés a Szirák-Farm Kft-nél

A Kedvezményezett neve: Szirák-farm Kft.

A projekt címe: Sertéstelep korszerűsítés a Szirák-Farm Kft-nél

A szerződött támogatás összege: 382 742 784 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 50%

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projektben állattartótelepünk komplex fejlesztését valósítjuk meg a Sajóecsegen található sertéstelep-, továbbá a Sajószentpéteren lévő takarmánytárolók, takarmánykeverő modernizációjával.

A két telep műszaki és gazdasági értelemben összefügg, egységes megvalósítási helyet alkotnak, mert a takarmánykeverő és tároló szolgáltja ki a sertéstelepet, a termelési folyamat elválaszthatatlan részét képezik. A sertéstartó telep korszerűsítésének indoka, hogy a korszerűsítéssel érintett épületek állapota leromlott, hizlaldában a tetőszerkezet beázik, fiaztatóban, utónevelőben jelenleg nincs kiépített fűtési rendszer, ezért nem hatékony a hizlalás, relatíve magas az elhullás illetve magas a gyógyszer költség. A takarmánykeverő korszerűtlen, nem biztosítható a homogén, korcsoportnak megfelelő takarmány előállítás. A használaton kívüli magtárban is kialakításra kerül férőhely, illetve tartási technológia, karámrendszer, és a hizlaldában a maradékmentes etetés technológia és a beszerzésre kerülő eszközök hozzájárulnak az állatlétszám növeléséhez, a kibocsátás javulásához és az egység költségek csökkentéséhez.

Sertéstelepünkön a következő épületek korszerűsítését tervezzük: 6 db hizlalda egyenként 786,81 m2, kan-kocaszállás 625,11 m2,kan-koca-süldőszállás 542,99 m2,1 db 663,79 m2-es magtár épület átalakítása állattartó épületté. Kialakításra kerül 2 db egyenként 16 m2-es raktár és tároló épület, továbbá a telep fűtésének korszerűsítését tervezzük 1 db T-107 típusú, 300 kW teljesítményű, szalmabála tüzelésű kazán és kezelőtér-, továbbá szerelvényei kiépítésével. A projektünk részét képezi a sajószentpéteri telephelyünkön lévő, a sertéstelepünket kiszolgáló takarmánytárolók (összesen: 5556,73 m2) és takarmánykeverő (85,12 m2) korszerűsítése, illetve infrastrukturális beruházás keretében az elektromos hálózat és gázvezeték fejlesztése. Technológiai fejlesztésünk során kiépítésre kerül új, innovatív sertéstelepi technológia a kocaszállásokon és a vemhesítőkben. A projekt megvalósítása során kiépítésre kerül a maradékmentes etetés technológiája, beszerzésre, illetve üzembe helyezésre kerül 1 db JCB típusú teleszkópos rakodógép, laboreszközök, 1 db Infratec 1241 típusú gabona analizátor.

Megvalósítás lépései:

Közbeszerzési eljárások lefolytatása, szállítói és kivitelezői szerződések megkötése, tájékoztatás és nyilvánosság megvalósítása, eszközök beszerzése és kivitelezési tevékenységek elvégzése, átadás-átvételi és üzembe helyezési eljárások lefolytatása, könyvvizsgálat lefolytatása, kifizetési kérelmek benyújtása, pénzügyi és szakmai zárás. Újdonságot jelent a kialakításra kerülő új, innovatív sertéstelepi technológia a kocaszállásokon és a vemhesítőkben, a maradékmentes etetés technológiája, szalmabála tüzelésű kazán és szerelvényei kiépítése és az eszközök beszerzése, mellyel hatékonyabb tenyésztést valósítunk meg. A korszerűsített istállókban a jobb tartástechnológiának köszönhetően állatlétszámunk 10 %-os bővítését valósítjuk meg a fejlesztést követően.

A projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2019.09.30.

Projekt azonosító száma: 1779209645